My first LCD TV...?

Posted In: , , . By taladnam

ไปเดินดูทีวีแอลซีดีที่ Power Buy เมื่อวานนี้ เพื่อ update ราคา ว่าตอนนี้มันลงมาอยู่ประมาณเท่าไรแล้ว

โอ้ว! แม่เจ้า งานเกือบเข้า -- Toshiba 32" รุ่น 32C3500T ราคา 21,900 บาท ผ่อน 0% 10 เดือนซะด้วย

ยั้งใจไว้ได้ก่อน... คิดถึงค่าเทอม ค่าอะไรต่ออะไรจิปาถะ อีกไม่กี่วันลูกคิดจะเปิดเทอมแล้ว -- เอาธรรมะเข้าข่มกิเลสเทคโนโลยี ของตัวเองให้ได้32C3500T
ขนาดหน้าจอ 32"

• Meta Brain Pro
• ความละเอียดจอภาพระดับ WXGA Panel (1366x768)
• HD Ready (1080p/1080i/720p) มาตราฐานสำหรับทีวี High Definition
• Native Scan Capture (1080p 60/50/24 Hz)
• Real Colour Algorithm
• ระบบควบคุม Backlight อัจฉริยะ Intelligent Backlight Control
• ระบบการปรับแต่งสีแบบ 3D Colour Management
• ช่องต่อดิจิตอล 2 x HDMI
• REGZA Link (HDMI CEC)
• ลำโพง Jet Slit Speaker System
• ระบบเสียงรอบทิศทาง SRS WOWโดยส่วนตัว ผมชอบและค่อนข้างภักดีกับทีวียี่ห้อ Toshiba เป็นทุนเดิมมานานแล้ว (จอ CRT 2 เครื่องที่บ้านตอนนี้ ก็ Toshiba)

ภาพและข้อมูล: www.toshiba.co.th

 

เขียน php script ง่ายๆ สั่งให้ทำงานด้วย cron เพื่อ monitor status ของ mysql master-slave replication และถ้ามี error ก็ส่ง mail แจ้งผู้เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผลของ mysql command SHOW SLAVE STATUS

<?php

#--------------------------------------------#
# mysql replication slave monitoring & alert #
#--------------------------------------------#

$now = date('l jS \of F Y h:i:s A');

$mailname = ':: Name via RT ::';
$mailfrom = 'root@slavehost.mydomain';
$replyto = 'replyto@mydomain';
$mailto = 'to@mydomain';
$mailcc = 'cc@mydomain';
$mailbody = '';
$subject = '[mon@slavehost] Error: MySQL-Slave-Replication failed';
$header = "From: ". $mailname . " <" . $mailfrom . ">\r\n" .
"Cc: ". " <" . $mailcc . ">\r\n" .
"Reply-To: ". " <" . $replyto . ">\r\n" .
"X-Mailer: PHP/". phpversion();

$dbhost = 'localhost';
$dbuser = 'myuser';
$dbpass = 'mypass';
$conn = mysql_connect($dbhost, $dbuser, $dbpass) or die('Error connecting to mysql\n');

$query = "show slave status";
$result = mysql_query($query) or die('Error, select query failed\n');
$row = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC);
mysql_close($conn);
if( $row['Slave_IO_Running'] == 'No' || $row['Slave_SQL_Running'] == 'No' ) {

$mailbody =
"$now\n\n" .
"Event on slavehost.mydomain\n\n" .
"SHOW SLAVE STATUS\n" .
"-----------------\n" .
"Slave_IO_State: {$row['Slave_IO_State']}\n" .
"Master_Host: {$row['Master_Host']}\n" .
"Connect_Retry: {$row['Connect_Retry']}\n" .
"Master_Log_File: {$row['Master_Log_File']} -----(*)\n" .
"Read_Master_Log_Pos: {$row['Read_Master_Log_Pos']} -----(*)\n" .
"Relay_Log_File: {$row['Relay_Log_File']}\n" .
"Relay_Log_Pos: {$row['Relay_Log_Pos']}\n" .
"Relay_Master_Log_File: {$row['Relay_Master_Log_File']}\n" .
"Slave_IO_Running: {$row['Slave_IO_Running']} -----(*)\n" .
"Slave_SQL_Running: {$row['Slave_SQL_Running']} -----(*)\n" .
"Replicate_Do_DB: {$row['Replicate_Do_DB']}\n" .
"Replicate_Ignore_DB: {$row['Replicate_Ignore_DB']}\n" .
"Last_Errno: {$row['Last_Errno']} -----(*)\n" .
"Last_Error: {$row['Last_Error']} -----(*)\n" .
"Skip_Counter: {$row['Skip_Counter']}\n" .
"Exec_Master_Log_Pos: {$row['Exec_Master_Log_Pos']}\n" .
"Relay_Log_Space: {$row['Relay_Log_Space']}\n" .
"Until_Condition: {$row['Until_Condition']}\n" .
"Until_Log_File: {$row['Until_Log_File']}\n" .
"Until_Log_Pos: {$row['Until_Log_Pos']}\n" .
"Seconds_Behind_Master: {$row['Seconds_Behind_Master']} -----(*)\n";
mail($mailto, $subject, $mailbody, $header);
}

?>

 

Free DNS Parking Server

Posted In: , , , . By taladnam

หลายคนคงรู้จัก รวมทั้งเคยใช้งาน Open DNS ซึ่งเป็น Free Service ที่ให้บริการ name server สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ใครก็ได้สามารถ point name server ของเครื่องตัวเอง เข้ามาใช้ name server เพื่อถามชื่อ hostname/domain ในระบบอินเทอร์เน็ต โดย ip address ของ OpenDNS name server คือ 208.67.222.222 กับ 208.67.200.200

ส่วน Free DNS Parking Server คือ ผมกำลังหา Free Service ของ name server ที่เราสามารถนำ domain ของเราไปฝากไว้ และอนุญาตให้เราสามารถบริหารจัดการชื่อ hostname และ record ต่างๆ ภายใต้ domain ของเราได้เองผ่านหน้าเว็บไซต์

ลองค้นๆ หาๆ ดู เจอประมาณนี้

 

เนื่องจาก palmOne Treo 600 ของผม มีอันหมดอายุขัยซะแล้ว ทำให้ต้องมองหาโทรศัพท์เครื่องใหม่ แนวโน้มและความตั้งใจเดิมคือ เป็นแค่โทรศัพท์ที่ใช้พูดคุยเท่านั้นจริงๆ ไม่ใช่ Smart Phone ไม่ใช่ Furniture/Fashion Phone ไม่ใช่ Computer พกติดตามตัว เพียงแต่ว่าช่วงนี้มีเบอร์ให้ใช้อยู่ 2 เบอร์ (จริงๆ แล้วมี 3 เบอร์ด้วยซ้ำ) ก็เลยมองเป็นพวก 2 ซิม realtime (สามารถเรียกเข้าได้ในเวลาเดียวทั้ง 2 เบอร์) ตัวนี้เลยที่เล็งไว้ GNet G219 (แต่ยังไม่ได้ซื้อนะ) -- ใช้เครื่องเดียวประหยัดพลังงานด้วยครับเมื่อต้องเลิกใช้ Treo 600 เลยต้องหาโปรแกรมเก็บ password มาทดแทน SplashID และก็ได้มาแล้วครับ นี่เลย KeePass ทำเป็น Portable เก็บใส่ thumb drive พกติดตัวไปด้วยได้ตลอดเวลา และเก็บสำเนาไว้อีกชุด update ทุกวัน ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่บ้าน เท่านี้เอง ง่ายดีออก

ส่วนโปรแกรมเก็บบันทึกรายจ่ายรายเดือน Expense Diary ก็ไปใช้ Spreadsheet ในคอมพิวเตอร์ แทนที่เคยใช้บนบนโทรศัพท์ (ยังไงก็ต้องจดครับ เพราะเขาว่าจดแล้วไม่จน) เป็นอันจบ ... ที่ผ่านมาใช้ Treo 600 ทำมากกว่าการพูดคุยเพียงเท่านี้เองจริงๆ

แบบนี้สิถึงเรียกว่าชีวิตเรา Back to basic (Make it simple) ลงหน่อยแล้วอะ

ภาพประกอบ: Siamphone