ตัดจาก Slide หน้าหนึ่งที่นำเสนอในการประชุม IETF ครั้งที่ 74 ของ Leslie Daigle ซึ่งเป็น Chief Internet Technology Officer for the Internet Societyผ่าน IPv6 Blog