พยายามจะหา Open source โปรแกรมเขียนเว็บแบบง่ายๆ มี portable ด้วยยิ่งดี เอาไว้สำหรับนำเสนอรายงานต่างๆ ด้วย html file

เคยลองใช้ Nvu กับ Kompozer แล้ว ไม่ค่อยถนัด และไม่ชอบซักเท่าไหร่นัก มาเจอ Amaya ค่อนข้างได้ใจผมไปพอสมควร (เพิ่งใช้ได้วันเดียว) ก็มาบันทึกไว้ซะหน่อย

...

Welcome to Amaya

W3C's Editor/Browser

Amaya is a Web editor, i.e. a tool used to create and update documents directly on the Web. Browsing features are seamlessly integrated with the editing and remote access features in a uniform environment. This follows the original vision of the Web as a space for collaboration and not just a one-way publishing medium.

Work on Amaya started at W3C in 1996 to showcase Web technologies in a fully-featured Web client. The main motivation for developing Amaya was to provide a framework that can integrate as many W3C technologies as possible. It is used to demonstrate these technologies in action while taking advantage of their combination in a single, consistent environment.

Amaya started as an HTML + CSS style sheets editor. Since that time it was extended to support XML and an increasing number of XML applications such as the XHTML family, MathML, and SVG. It allows all those vocabularies to be edited simultaneously in compound documents.

Amaya includes a collaborative annotation application based on Resource Description Framework (RDF), XLink, and XPointer. Visit the Annotea project home page.


ปล. ดาวโหลดเวอร์ชั่น Portable ได้ ที่นี่ ผ่าน eSoft.in