ถ้าธุรกิจของคุณมีการส่งอีเมลให้กับ Subscriber List จำนวนมากๆ โดยเฉพาะส่งไปหา Microsoft Services เช่น hotmail.com, msn.com, live.com

ขอแนะนำให้คุณสมัครเป็น Partner กับ Junk E-Mail Reporting Program ซึ่งเป็นบริการฟรี ที่จะคอยแจ้งเตือนคุณว่า มี user ของ Microsoft ใครบ้าง ซึ่งไม่ต้องการรับอีเมลจากคุณ เพื่อว่าคุณจะได้ทำการ update Subscriber List ให้สะอาดสอ้านอยู่เสมอ เลือกส่งอีเมลถึงเฉพาะคนที่ต้องการเท่านั้น


The Junk E-Mail Reporting Program (JMRP) is a free program intended to help large senders remove unwanted recipients from their e-mail lists. The goal of this program is to clean-up distribution lists so that users receive wanted e-mail and senders aren’t negatively affected by complaints.

Senders that sign up for this program will receive any e-mail that is reported as junk e-mail. Our hope is that senders will use this service to change their e-mailing practices to reduce junk e-mail reports and remove recipients who do not welcome such contact from their e-mailing list. Failure to reduce junk e-mail reporting incidents will result in a sender's removal from the program and could also impact a sender’s deliverability.

Below is a questionnaire for companies/clients interested in this program.

1. Your company name, the primary contact and a contact e-mail
2. Does your company follow standard CAN-SPAM Act practices?
3. The opt-out link for each list. Please include a functional link that we can use for a one time test. If you require users to have an account, please provide an account that we can access and close for the purpose of testing.
4. The home page where people sign up for each list
5. Sender IPs for verification
6. Is the IP address registered under your company's name/domain name? Or do you have exclusive sending rights from the IP via your hosting company (not shared with any other senders)? Please provide supporting documentation.
7. Can you remove recipients that complain from these lists?
If the answers to items 6 & 7 are "no", Microsoft will be unable to enroll your company at this time.

If you are interested in participating, please complete the questionnaire and send your responses to: http://support.msn.com/ . While we do try to accommodate requests, we cannot guarantee enrollment into the program.